Portal Bajo.pl poleca:


Zaloguj się
Login

Hasło
» Nie pamiętasz hasła?
» Załóż konto

 
Słowniki języka angielskiego

Słowniki języka angielskiego:

OGÓLNE:

 • www.onelook.com Serwis ten - OneLook Dictionaries, The Faster Finder - działa jak każda internetowa wyszukiwarka, której zasięg obejmuje strony niemal 700 zindeksowanych słowników języka angielskiego w całym internecie.

Search Internet for a dictionary with the word

(Powered by OneLook Dictionaries)

Enter word:

WSKAZÓWKI: Użycie wild cards rozszerza poszukiwanie (* = dowolnie wiele znaków oraz ? = dokładnie jeden znak). Na przykład na hasło "tomo*ow", "tomo??ow" albo "tomor*" OneLook odszuka wyraz "tomorrow".
 • www.m-w.com Serwis WWWebster Dictionary firmy Merriam Webster to jeden z największych słowników języka angielskiego w internecie (ponad 160 000 haseł). Inne serwisy w obrębie powyższego adresu zawierają poza tym m.in. tezaurus i wiele dodatkowych informacji z dziedziny językoznastwa.

Merriam-Webster Dictionary/Thesaurus


"Dictionary" - znaczenie słowa wraz z jego etymologią (skróconą)
"Thesaurus" - synonimy, wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i antonimy.
Search in
 • www.cs.washington.edu/homes/kgolden/wordbot.html Poprzez tę stronę o nazwie Wordbot można otworzyć dowolnie wybraną witrynę WWW. Po jej wczytaniu słowom towarzyszą strzałki oznaczające, że dane słowo zostało znalezione w którymś z "podpiętych" pod program Wordbot słowników, dzięki czemu po kliknięciu na nie ukażą się jego definicje.

 • work.ucsd.edu:5141/cgi-bin/http_webster Serwis ten - Hypertekst Webster Gateway - działa jak każda internetowa wyszukiwarka, której zasięg obejmuje strony zindeksowanych słowników języka angielskiego w internecie.

Webster's Dictionary

"Exact" - wyjaśnienie szukanego słowa,
"Approx" - znajduje podobne słowa i wyjaśnia wybrane.

Exact Approx
 • www.wordsmyth.net Strona The Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus to słownik języka angielskiego zintegrowany z bardzo szczegółowym, znakomicie skonstruowanym tezaurusem

 • humanities.uchicago.edu/forms_unrest/webster.form.html Znajduje się tu pełna wersja amerykańskiego słownika języka angielskiego o nazwie Webster's Revised Unabridged Dictionary, wydanego w 1913 roku, w związku z tym ciekawego z historycznego punktu widzenia.

 • www.cogsci.princeton.edu/~wn Pod adresem tym znajduje się WordNet - leksykalna baza danych języka angielskiego. Znakomity słownik m.in. synonimów i terminów naukowych - dla osób, które już trochę opanowały język.

 • www.oed.com Strona Oxford English Dictionary. Najbardziej znany i prestiżowy słownik języka angielskiego, stworzony ponad 100 lat temu, obecnie jest gruntownie modyfikowany i reedytowany (koniec prac przewidywany jest na 2010 rok), ale cały czas można korzystać z najbardziej aktualnej wersji przez Internet, choć trzeba za to słono zapłacić. 250 000 haseł (słów) z przykładami użycia.

 • www.cup.cam.ac.uk/elt/dictionary Cambridge English Dictionary - bardzo dobry, obszerny słownik angielskiego, uzupełniony o słowniki idiomów, związków frazeologicznych, phrasal verbs i in. Wygodny w użyciu, zawiera przykłady i przejrzyste definicje (odrębne dla poszczególnych kontekstów i znaczeń).

 • dictionary.msn.com Encarta World English Dictionary - bardzo obszerny słownik angielskiego (wersja amerykańska, wersja brytyjska dostępna pod adresem: encarta.msn.co.uk/reference). Zawiera wiele określeń, które dopiero co weszły do j. angielskiego, także używanych w różnych jego odmianach regionalnych. Słownik uzupełniony jest o wymowę słów, ich pochodzenie, przykłady użycia, synonimy. W serwisie znajduje się też bogata w hasła encyklopedia.

 • www.dictionary.com Serwis Dictionary.com - wyszukiwarka sprawdza definicje słowa w kilku słownikach języka angielskiego jednocześnie i podaje jego genezę. Dostępny jest tu również tezaurus (Thesaurus.com) - słownik synonimów (Roget's Thesaurus) i antonimów i translator (SysTran - kilka języków europejskich).

Search: for

TEMATYCZNE:

 • www.peevish.co.uk/slang Dictionary of English slang and colloquialisms of the UK - słownik angielskiego slangu i mowy potocznej, używanych w United Kingdom.

 • www.harcourt.com/dictionary Dictionary of Science and Technology wydawnictwa Harcourt and Academic Press, jeden z największych słowników naukowych j. angielskiego w sieci.

 • www.peak.org/~jeremy/dictionary/dict.html The American-British / British-American Dictionary - słownik różnic między amerykańską a brytyjską odmianą angielskiego, z wieloma pomocnymi zestawieniami i porównaniami.

 • whatis.techtarget.com whatis?com - słownik terminów dotyczących technik informacyjnych (information technology - IT), zwłaszcza internetu i komputerów. Ponad 3000 haseł encyklopedycznych. Haseł można szukać alfabetycznie lub w grupach tematycznych. Po odnalezieniu danego terminu słownik generuje dodatkową listę do tekstów uzupełniających wybrany temat.